_MG_4318

Hem

Madang AB driver små familjeliknande boenden för ensamkommande ungdomar (15-19 år) som är asylsökande eller har fått uppehållstillstånd. Vi tar emot både flickor och pojkar.

Verksamheten bedrivs i Segeltorp i Huddinge kommun. Vi erbjuder placerande kommuner en helhetslösning som inkluderar en kedja från litet gruppboende (HVB) till stödboende där ungdomar bor enskilt eller tillsammans i en mindre grupp. Vi har en inriktning mot hälso– och arbetsmarknadsfrågor.

Sommaren 2016 arrangerade vi i samarbete med Svenska byggnadsvårdsföreningen och Årås bygdegårdsförening ett byggnadsvårdsläger för 12 ungdomar. Därefter åkte alla på sommarjobb till olika byggnadsvårdande uppdrag.

Under 2017 blev det sommaraktiviteter på annan ort och ungdomarna hade möjlighet att simträna, spela boll, krocket, kubb och annat kul. Vi planterade en trädgård och byggde bl.a. en brygga som vi tillsammans invigde. En del av vårt friskvårdsarbete ledde mot sommarens slut till att tio ungdomar deltog i midnattsloppet.

Under vintern jobbar vi vidare inom hälsoområdet då vi med hjälp av miljöterapeutiska metoder arbetar med kostkunskaper i praktiken. Hälsostärkande var också en grupp ungdomars resa till Hälsingland där de deltog i ett textilprojekt för att uttrycka sig konstnärligt.

Under senaste året fokuserade vi på kompetensutveckling i kris- och traumahantering i ett tvärkulturellt perspektiv för all personal. Vi genomför också en kunskapsutveckling inom det som brukar benämnas som hedersproblematik (skamkulturer).

I maj 2015 och juni 2016 genomförde IVO oanmälda tillsyner av verksamheten, som avslutades utan anmärkningar. I mars 2017 genomförde IVO en planerad tillsyn och även den avslutades utan anmärkningar.

 

Copyright Madang AB 2013

Webbproduktion KoBoToLo